Prova-på-dagar 2017

”Prova på workshop” – fastställt program

Sista anmälningsdag är 31 maj 2017.

Den 19 och 20 juni träffas vi för att prova på labutrustningar inom ett antal ämnesområden som:

– Fordonselektronik (CAN bus m.m.)

– Automation. Vårt nya koncept inom automation:

• Pneumatik

• Elcylindrar

• PLC med nätverk

– Energi

– Ellära

– Elmaskiner och drivelektronik

– Teknologi (hållfasthetsprovning)

Dessutom gör vi en särskild presentation av vår kraftstationsanläggning som visar hur ett modernt elkraftsystem fungerar från generering till förbrukning. Vi kommer även att demonstrera

vår högspänningsanläggning.

Icon
Prova på dagar 2017

Välkommen till våra "Prova på dagar" den 19 och 20 juni 2017. Anmälningsblankett finns på sista sidan i bifogad pdf.

Sista anmälningsdag är 31 maj 2017.

Kurser 2016_160121