Världsomspännande leverantör av teknisk utrustning för utbildning

Terco utvecklar, tillverkar och marknadsför såväl grundläggande som avancerad utrustning och system för teknisk utbildning. Våra produkter har alltid kännetecknats av hög kvalitet och hållbarhet - en förutsättning för att möta de höga tekniska kraven från dagens industri.

Produkter & System

Terco erbjuder olika typer av utrustning, som används på olika nivåer för utbildning och avancerade forskarutbildningar vid tekniska skolor, universitet, organisationer och industrier över hela världen.

Om Terco I&S AB

Terco grundades 1963 och är idag en stor tillverkare och leverantör av utrustning för ingenjörsutbildning. Terco är idag representerat i mer än 70 länder världen över.

Världsomspännande leverantör av teknisk utrustning för utbildning

Terco utvecklar, tillverkar och marknadsför såväl grundläggande som avancerad utrustning och system för teknisk utbildning. Våra produkter har alltid kännetecknats av hög kvalitet och hållbarhet - en förutsättning för att möta de höga tekniska kraven från dagens industri.

Produkter & System

Terco erbjuder olika typer av utrustning, som används på olika nivåer för utbildning och avancerade forskarutbildningar vid tekniska skolor, universitet, organisationer och industrier över hela världen.

Om Terco I&S AB

Terco grundades 1963 och är idag en stor tillverkare och leverantör av utrustning för ingenjörsutbildning. Terco är idag representerat i mer än 70 länder världen över.

Världsomspännande leverantör av teknisk utrustning för utbildning

Terco utvecklar, tillverkar och marknadsför såväl grundläggande som avancerad utrustning och system för teknisk utbildning. Våra produkter har alltid kännetecknats av hög kvalitet och hållbarhet - en förutsättning för att möta de höga tekniska kraven från dagens industri.

Produkter & System

Terco erbjuder olika typer av utrustning, som används på olika nivåer för utbildning och avancerade forskarutbildningar vid tekniska skolor, universitet, organisationer och industrier över hela världen.

Om Terco I&S AB

Terco grundades 1963 och är idag en stor tillverkare och leverantör av utrustning för ingenjörsutbildning. Terco är idag representerat i mer än 70 länder världen över.