PST 2200 Informationsfilm

Nu publicerar vi en presentationsfilm om PST 2200 Power System Simulator.  Stuart Sunkel, Research & Development Manager på Terco I&S, är din guide på denna tekniska resa genom systemet alla moduler och dess möjligheter att möta inte bara dagens utan morgondagens krav på utbildning av kompetent personal inom området energi.

Du hittar filmen på Youtube under följande adress: http://youtu.be/sU7h27nZrZE

Lämna ett svar