Kraftstationssimulator PST 2200

Att simulera viktiga arbetsmoment är idag en etablerad inlärningsmetod oavsett om det gäller att framföra flygplan eller utföra komplexa kirurgiska ingrepp. På samma sätt är kraftverksimulatorn PST2200 ett måste innan man hanterar riktiga eldistributionssystem. PST2200 behandlar hela kedjan i kraftdistributionen från generator, transformering, sub-station till belastning (konsumenter). Allt kan kontrolleras och styras via ett SCADA system.

Mätningarna utförs och presenteras via avancerade mikroprocessorbaserade industrisystem som kan visa mer än 30 parametrar samtidigt.

PST2200 kan bestyckas med ett stort urval av skyddsreläer från ABB som är den ledande tillverkaren inom området.

Det logiska blockeringssystemet förhindrar genom indikering och blockering att otillåtna eller oavsiktliga felkopplingar görs.

Kraftverkssimulatorn är uppdelad i fem standardmoduler

• PST 2210 Kraftgenereringsmodul

• PST 2220 Transmissionslinje & distributionsmodul

• PST 2230 Mottagande substationsmodul

• PST 2240 Belastningsmodul

• PST 2250 SCADA modul

Till detta finns 5 tilläggsmoduler:

• PST 2260 HV-DC Module HV-DC modul

• PST 2270 Mobil “Turbin”/Generator modul

• PST 2280 Effektfaktorstyrning

Ikon
PST2200 Eng - High Resolution

Ikon
PST2200 Eng - Low Resolution