Praktisk ellära, trefas samt elkvalitet

Ellarabr_vinjett800x360px

ELE3000

är en samlad beteckning för laborationsutrustning och övningsböcker i ämnet ellära. Det omfattar det mesta man behöver kunna som elektriker och eltekniker från grunderna i lik- och enfas växelström till trefas växelström och elkvalitet. Utbildningspaketet är uppbyggt på traditionellt sätt med faktabok, laborationsböcker och utrustning. Som faktaböcker kan användas de på marknaden förekommande och som utgivits de senaste åren.

ELE3000 – Del 1 behandlar lik- och enfas växelström samt ett antal elektronikkretsar som en servicetekniker kan stöta på. Det täcker mer än väl de kursmoment som ingår i gymnasiets kurs Praktisk Ellära. Beroende på utbildningsmål finns utrymme för läraren, det lokala yrkesrådet och utbildningsanordnaren att ange vilka laborationer som ska genomföras. Del 1 avslutas med en förberedande laboration i elsäkerhet.

ELE3000 – Del 2 och 3 behandlar grunderna i trefassystem samt elkvalitet. Trefasterminalen används för laborationer som kräver anslutning till trefasnätet. Anslutningar sker via beröringskyddade hylsor. För bästa möjliga säkerhet rekommenderar vi labbsladdar med skjutbar eller fast hylsa.

Ellära ELE3000

381.58 KB
FileAction
Ellära Terco 20150919_web.pdfDownload

Ellära med digitala och pedagogiska labanvisningar

DOC140205-201402051110_optAllt fler ser fördelarna med webbaserade läromedel. Fördelarna är många:
• Automatisk rättning
• Samlad dokumentation
• Möjligheten att individualisera
• Snabbare att uppdatera


Eleverna har en egen inloggning kopplad till läraren som har möjlighet att styra och följa elevens arbete. Försöken kan repeteras till dess att kunskaperna sitter.

Läraren kan följa upp eleven och se vilka avsnitt och moment som eleven har svårt med och sätta in extra resurser på rätt ställe.
Allt elevmaterial med tillhörande manualer och instruktioner finns samlat på ett och samma ställe i pluswebben och kan enkelt skrivas ut som pdf.

Stora delar av laborationsutrustningen är befintliga produkter som används på många skolor. För vissa skolor innebär det att endast vissa delar måste kompletteras.

ELE102000 Basenhet 2000, labbuppkoppling med huvudbaskort, funktionskort och komponentkort.

I fördjupningsmaterialet som finns i PLUS-tjänsten är det möjligt att göra fler övningar med hjälp av den kompletta satsen Ellära A. Alla övningar kan enkelt skrivas ut som pdf-er. 

För mer information om övriga satser och beställningsfakta, ladda ner nedanstående pdf.