System PTG2000


Allmän beskrivning

PTG2000 Power Generation, Transmission och Grid Modular System består av utrustning som tillsammans bildar ett minisystem som visar hur kraften fungerar från produktion till konsument. Det elektriska elsystemet har två spänningskällor som består av synkron generator och en från det befintliga kraftdistributionsnätet. Vidare kan en eller flera transformatorer användas för att ansluta generatorn och laddpunkterna till elnätet. Växeln har dubbla bussar och tre matare för inkommande och utgående linjer. PTG1450 Line Multi Protection Trainer och PTG1455 Differential Relay Module är utrustade med det senaste ABB-skyddet med stora möjligheter att utföra ett brett spektrum av laboratorieexperiment.

PTG2000 (eng) - Högupplöst

9.70 MB
FilÅtgärder
PTG2000_181203_hr.pdfLadda hem 

PTG2000 (eng) - Lågupplöst

1.19 MB
FilÅtgärder
PTG2000_181203_lr.pdfLadda hem