Power System Simulator

General Introduction

TERCO Power System Simulator PST 2200 är en kraftstationssimulator som är byggd på fristående, mobila moduler som man styr separat med en modul i ett SCADA-system.
Sammankopplade utgör de ett komplett kraftsystem och innehåller allt som man behöver för att lära och utbilda såväl studenter som ingenjörer om hur ett elkraftsystem fungerar – ifrån produktion till användning. Man kan komplettera systemet när som helst med en automatisk Power Factor Controller, ett motorturbin-generatorset och med SCADA-systemet för fullständig kontroll och drift. Man ger då personalen nödvändig utbildning i nödsituationer under säkra förhållanden. TERCO arbetar i nära samarbete med ABB, det världsledande företaget inom kraftsystem, och använder följaktligen deras skyddsreläer. Som standard använder vi ABB IED Relion-serien av skyddsreläer. IED står för Intelligent Electronic Device och toppmoderna skyddsreläer. Dessa skyddsreläer är helt kompatibla med den världsomspännande kraftindustrins standard, IEC61850.
Power System Simulator PST2200 inkluderar basmoduler och tilläggsmoduler. Produkter som gör det möjligt för kraftverk att ge nya praktikanter nödvändig kompetens och erfarenhet innan de får praktisk erfarenhet av kraftverk, transmissions- och distributionssystem. En komplett kraftstationssimulator för dina behov.

PST2200 Modules

PST2200 Eng - High Resolution

9.60 MB
FileAction
PST2200 Power System Trainer 230222-hr.pdfDownload

PST2200 Eng - Low Resolution

921.29 KB
FileAction
PST2200 Power System Trainer 230222-lr.pdfDownload

Product directory