Energi & Regler

EnergiRegler_800x360px

Energibänken

Energibänken kan användas både för grundläggande och fördjupade studier i ämnena energi och process. Den detaljerade manualen omfattar olika ämnen inom energi, såsom temperatur, tryck, flöde, effektivitet etc. och omvandling, transport och lagring av energi.