Fordonsel

Tre steg för utbildning i Fordonsel

Våra fordon utvecklas snabbt. Det gäller inte bara personbilarna med sina ökande krav på bränslesnålhet, säkerhet och komfort, utan alla slags motorfordon, bussar, lastvagnar, lantbruksmaskiner, truckar osv. Den moderna fordonsutbildningen måste följa utvecklingen, vilket bl a innebär en koncentration på utbildning i el och elektronik. Detta måste ske i en modern utbildningsmiljö med utrustning som är anpassad till de ökade kraven.

Det ska också stötta individualiserat lärande så att varje elev kan nå sina mål.

Välkommen till en ny spännande utbildning.