Byggsatser

Populära byggprojekt som ger övning i mekaniskt arbete som sågning, bockning, borrning, kontaktering och lödning. Läromedel och bygganvisningar finns i både pappersform och digitalt.

Robotbilen

446.82 KB
FilÅtgärder
RobotbroschyrA3-dubbel.pdfLadda hem 

Elektromekanik

Ett komplett läromedel för GY11 som omfattar tillåtna arbeten utan elbehörighet som består av:

  • Faktabok som ger eleven en bra uppfattning om vad ett val mot inriktning elteknik innebär.
  • Onlinbok, en digital version med möjlighet att länka in dokument, ljud, film etc.
  • El & Energi Plustwebb (april) med ritningar och instruktioner till praktiska moment.

BYG111020 Apparatskåp

Kan utföras i två steg:

  • mekaniskt arbete
  • motorer och startalternativ.

De senare, som behandlar installation och uppkoppling av en kontaktor manövrerad fram/backomkopplare kan studeras i kursen Elkraftteknik. Bygghandledning tillhandahålls av Liber Pluswebb.

Med rätt planering enligt lärarguiden kan skåpet användas av år 1- och år 2-elever under samma läsår.  En kompletteringssats för återanvändning är framtagen.

Som komplettering i lödteknik rekommenderas lödsats EM1 nedan.

BL2000 Batteriladdaren

består av en komponentsats och plåtsats. Istället för plåtsats kan man köpa en istället köpa en färdig kapsling. Arbetet med batteriladdaren uppfyller de flesta kurskraven i Elektromekanik.

Batteriladdaren kan sedan användas för andra studier i ellära och elektronik. Bygghandledning finns i bokform samt på Liber Pluswebb.

BYG102600 Robotbilen

Förutom färdigt plåtchassi medföljer plåtämne och ritning för egen tillverkning. Stor del av arbetet läggs på montering, lödning och kontaktpressning.
Robotbilen kan användas för fortsatta studier i elektronik. Ytterligare studier i mikroprocessorteknik kan göras genom att komplettera med ett programmerbart styrkort (BYG102605).
Bygghandledning kan erhållas av TERCO eller från Liber Pluswebb.

EM1 Löd- och kontaktpressningssats

Innehåller mönsterkort och komponenter för träning av mjuklödning, komponentbyte, kontaktpressning samt reparation av mönsterkort.

Benämning Art. nr
Byggsats apparatskåp BYG111020
Kompletteringskit apparatskåp. Sats om 16st BYG111021
BL2000 Batteriladdare komponentsats BYG102430
BL2000 Plåtsats för kapsling BYG102510
BL2000 Färdig låda BYG102440
Byggsats robotbil (numera inkl. obearbetat plåtämne och ritning). BYG102600
Byggbeskrivning robotbil (inkl. elektronikkurs) BOK110900
Programmerbart styrkort BYG102605
EM1 Löd – och kontaktpressningssats BYG102500
Läromedel (beställes direkt från Liber)
Elektromekanik faktabok Liber 47-08542-2
alternativt
Elektromekanik On-linebok (www.liberonline.se)
Elektromekanik övningar till faktabok i Libers PLUS-tjänst
Elektromekanik laborationer i Libers PLUS-tjänst. Beställes via denna länk