Energibänk EB3000

Energibanken_800x360px

Utrustningen kan användas för såväl inledande, som mer avancerade studier i ämnet energi. Med den utförliga laborationshandledningen behandlas:

  • Olika begrepp inom energi som temperatur, tryck, flöde, verkningsgrad m.m.
  • Omvandling, transport och lagring av energi.

Utrustningen består av en primärkrets som överför energi till en sekundärkrets via en värmeväxlare. Panna, och pumpar styrs individuellt via potentiometrar på fronten alternativt via operatörspanel eller PC. Värden för temperatur, tryck och flöde kan läsas av direkt på separata instrument, alternativt via en Beijer operatörspanel. Samtliga värden som visas på operatörspanelen kan också överföras till dator och behandlas i excel. Utrustningen levereras normalt monterad på ett rullbord.

Grunderna i energiteknik

3.70 MB
FileAction
EB3000_sv_20150318.pdfDownload