Inredning & Strömförsörjning

Tercos VIP-bord finns i många olika varianter som anpassas för el- och energiprogram, fordon- och transportprogram, naturvetenskapsprogram och teknikprogram.

Elevbänken bestyckas med en VIP-panel som består utav en lucka i samma material som bordet, samt ett chassi i lackad plåt fyllt med spänningsaggregat, instrument m.m.

När borden ska användas för laborations ändamål lyfts VIP-panelen upp av en motor. I de flesta fall sköts manövreringen upp och ned av läraren men som alternativ kan det även ske via en individuell strömbrytare under bordet.

Vilken bestyckning man vill ha i elevpanelen är beroende på vilka laborationer som kommer att ske i lokalen.

Terco tillhandahåller även vanliga standard arbetsbänkar, elevbord och kateder inom grund-, högskola, gymnasium och universitet.

 

 

Inredning & Strömförsörjning