Transmissionslinjer, transformatorer och skyddsreläer

ElectricalPowerSystem_800x360px

Vissa delar i ett kraftdistributionssystem kan med fördel studeras på separat enheter. TERCO erbjuder ett brett urval av transmissionslinjer, transformatorer och skyddsreläer. Utrustningarna kan också användas tillsammans med PST2200.